Rand en landbeheer

Rand- en landbeheer

Samen met Landschap Overijssel werkt Dagmar aan het project rand- en landbeheer in Twente.

Binnen Twente lopen meerdere projecten en initiatieven waar kruidenrijke akkerranden, houtige elementen en andersoortige bloemrijke randen worden aangelegd en beheerd. In dit project wordt gekeken naar de actuele aanpak en status ten aanzien van groenblauwe dooradering bij de 14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen.

Met behulp van onderzoek naar beleid, doelen, kennis en wetenschappelijke kaders worden de mogelijkheden voor inbedding in een gebiedsgerichte benadering in beeld gebracht. Dit leidt tot een gezamenlijke visie/aanpak rondom randbeheer met een advies voor langjarige borging. Daarnaast wordt er een regionale ambitiekaart gemaakt met onderliggend een keuzemenu om zo de groenblauwe potentie in Twente nog verder te ontwikkelen.

Onze rol in dit project

Interviews
Desktopstudie
Organisatie kennissessie
Eindrapportage

Welke collega’s zijn betrokken?

21 11 2022   De Fotoloods   Marb   12web

We denken graag met u mee

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek

CONTACT OPNEMEN

Bijna 20 jaar ervaring
Team met verschillende specialisaties
Aanpak op maat
Vrijblijvende eerste kennismaking

MARB CONSULTANCY
voor de leefomgeving van morgen
LogoWebsite Tekengebied 1 kopie
Contact

Marb Consultancy
Worsinkweg 2a
7475 TW Markelo
info@marb.nl