Akkerrand 1 scaled e1677496910440
21 11 2022   De Fotoloods   Marb     kopie
Martin Verbeek

Directeur

Achtergrond
Martin is senior consultant en heeft als achtergrond bestuurskunde, richting civiele techniek. Hij is in 1997 gepromoveerd op de interactie tussen enerzijds (beschikbaarheid en inzet van) inhoudelijke kennis (water, ruimtelijke ordening, milieu) en rekenmodellen en anderzijds proces, inhoud en management van beleidsvorming voor de leefomgeving. De focus was daarbij gericht op gebiedsgericht (regionaal) beleid voor de fysieke leefomgeving.

Na twee jaar als projectleider en leidinggevende (afd. ruimtelijke inrichting) bij Grontmij te hebben gewerkt is Martin sinds 1999 werkzaam als senior adviseur en heeft in die hoedanigheid een groot aantal complexe, soms ook politiek-bestuurlijk gevoelige, projecten opgezet en geleid. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen voor beleid in binnen- en buitenland. Als adviseur heeft hij ruime ervaring met een grote diversiteit aan projecten bij alle overheidslagen, universiteiten en instituten. In bijna alle gevallen speelt bij deze projecten de onderlinge wisselwerking inhoudelijke, procesmatige, maatschappelijke en politiek-bestuurlijke aspecten een belangrijke rol.

Van 2001 tot 2006 is Martin wethouder geweest van de fusiegemeente Hof van Twente. In zijn bestuurlijke functie heeft hij veel ervaring opgedaan in de omgang met diverse stakeholders (overheden: rijk, provincie, regio, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) en veel ervaring met de problematiek rond ruimte, wonen, reconstructie en plattelandsontwikkeling, verkeer en vervoer milieu.

We denken graag met u mee

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek

CONTACT OPNEMEN

Bijna 20 jaar ervaring
Team met verschillende specialisaties
Aanpak op maat
Vrijblijvende eerste kennismaking

MARB CONSULTANCY
voor de leefomgeving van morgen
LogoWebsite Tekengebied 1 kopie
Contact

Marb Consultancy
Worsinkweg 2a
7475 TW Markelo
info@marb.nl