DSC00493

Projecten

Wij begrijpen dat elk vraagstuk een andere oplossing nodig heeft, daarom geloven wij in goede gesprekken die leiden tot heldere oplossingen.

Oplossingen waarmee niet alleen jij, maar ook het buitengebied jaren vooruit kan.

Eindvorm

Eindvorm Twence

Over een aantal jaar zal een deel van de stortvergunning op de locatie Boeldershoek van Twence aflopen. Dit betekent dat deze stortheuvels afgesloten en landschappelijk ingericht moeten worden.

DSC00121

Zaakbegeleiding landelijke aanpak piekbelasting

Sinds juni 2023 kunnen agrariërs zich aanmelden voor de landelijke aanpak piekbelasting. Wanneer ze zich aanmelden krijgen ze een zaakbegeleider die meedenkt en helpt keuzes te maken voor de toekomst. Denk hierbij aan extensiveren, omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen.

Rand en landbeheer

Rand- en landbeheer

Binnen Twente lopen meerdere projecten en initiatieven waar kruidenrijke akkerranden, houtige elementen en andersoortige bloemrijke randen worden aangelegd en beheerd. In dit project wordt gekeken naar de actuele aanpak en status ten aanzien van groenblauwe dooradering bij de 14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen.

Pexels freddie ramm 51548

Initiatievencoach Vechtdal

Als initiatievencoach help je kleinschalige burgerinitiatieven om een stap verder te komen. Het doel van dit project is om mensen te adviseren en ondersteunen bij initiatieven die ervoor zorgen dat er een aantrekkelijke(re) leefomgeving ontstaat.

DSC00474

Werkgroep biodiversiteit en Twente bloeit!

Vanuit de Groene Metropool Twente (GMT) werken een aantal partners aan het thema biodiversiteit. Bij dit project is een werkgroep samengesteld die bestaat uit zeven gemeentes uit Twente, het Waterschap, Landschap Overijssel, Zone College en de Provincie Overijssel. Het doel is om samen te werken aan de biodiversiteit in Twente.

21 11 2022 De Fotoloods Marb 39web e1670507602580

Groene Metropool Twente

Groene Metropool Twente is een samenwerkingsverband tussen de gemeentes in Zuidwest Twente met als doel om samen te werken aan een mooi en vitaal buitengebied.

Duurzaam Pachtbeleid Enschede

Gemeente Enschede heeft een nieuwe visie opgesteld voor het buitengebied om duurzame landbouw te stimuleren. Door het land te verpachten aan boerenbedrijven die op een duurzame manier hun bedrijf willen voeren, hoopt de gemeente dit doel te bereiken.

Pexels freddie ramm 51548

Agrarisch Natuurcollectief Midden Overijssel

Het Agrarisch Natuurcollectief Midden Overijssel (CMO) is uitvoerder van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb), onderdeel van het in 2023 nieuw ingerichte Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB-NSP). Het collectief is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van een tweetal innovatieve pilots voor het GLB-NSP in haar gebied en andere ANLb-gerelateerde projecten.  

21 11 2022 De Fotoloods Marb 39web e1670507602580

RUMORE

RUMORE is een Europees samenwerkingsverband tussen acht Europese partners die samen werken aan diverse projecten om verbinding te leggen tussen de stad en het platteland in de agro & food sector.

Smaakmakers banner

Smaakmakers van Twente

Het project 'De Smaakmakers van Twente' is een samenwerkingsverband van een veertigtal Twentse producenten van voeding met als doel om een korte keten op te zetten.

We denken graag met je mee

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek

Bijna 20 jaar ervaring
Team met verschillende specialisaties
Aanpak op maat
Vrijblijvende eerste kennismaking

MARB CONSULTANCY
voor de leefomgeving van morgen
LogoWebsite Tekengebied 1 kopie
Contact

Marb Consultancy
Worsinkweg 2a
7475 TW Markelo
info@marb.nl