Pexels freddie ramm 51548

Agrarisch Natuurcollectief Midden Overijssel

Agrarisch Natuurcollectief Midden Overijssel

Het Agrarisch Natuurcollectief Midden Overijssel (CMO) is uitvoerder van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb), onderdeel van het in 2023 nieuw ingerichte Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB-NSP). Het collectief is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van een tweetal innovatieve pilots voor het GLB-NSP in haar gebied en andere ANLb-gerelateerde projecten.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Met de ANLB-regeling krijgen boeren en particulieren steun om hun eigen of gepachte grond zo te beheren dat de leefgebieden voor bepaalde soorten planten en dieren behouden blijven. Je kunt hierbij denken aan het aanleggen van kruidenrijke akkerranden, weidevogelbeheer en de aanleg van houtsingels, poelen en botanisch beheer.

De belangrijkste taak van het CMO is het uitvoeren van het ANLB. Dit doet zij in opdracht van de provincie Overijssel. Het CMO geeft aan welke mogelijkheden er zijn voor agrarische grondgebruikers en waar ze een vergoeding voor krijgen. Als de grondgebruiker akkoord gaat met de maatregelen die hij of zij hiervoor moet nemen, sluit CMO een beheercontract af met de individuele deelnemers. Kortom, het CMO zorgt voor de verbinding tussen de boeren en de overheid. Het collectief heeft daarnaast ook een controlerende functie bij de uitvoering en naleving van de maatregelen in dit traject.

Het collectief bestaat uit de leden (grondgebruikers) die hieraan deelnemen zoals agrariërs en particulieren. Onze collega Juliëtte heeft als onafhankelijke partij aan de basis gestaan van de doorontwikkeling van het collectief en is momenteel de overkoepelend projectleider voor externe projecten als de GLB-pilots. Haar taken zijn:

  • Algemene coördinatie
  • Aansturen van nieuwe ontwikkelingen bij het collectief
  • Organisatieontwikkeling
  • Uitvoering van GLB-pilots en projecten

Wil je meer weten over het Collectief Midden Overijssel en het thema Agrarisch Natuurbeheer, kijk dan eens op de website www.collectiefmiddenoverijssel.nl.  Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen!

Onze rol in dit project

Projectmanagement
Coördinatie
Communicatie
Visie

Welke collega’s zijn betrokken?

A9c0f531 6d46 402f 9fd8 73bab68301a8

We denken graag met u mee

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek

CONTACT OPNEMEN

Bijna 20 jaar ervaring
Team met verschillende specialisaties
Aanpak op maat
Vrijblijvende eerste kennismaking

MARB CONSULTANCY
voor de leefomgeving van morgen
LogoWebsite Tekengebied 1 kopie
Contact

Marb Consultancy
Worsinkweg 2a
7475 TW Markelo
info@marb.nl