DSC00139

Provinciaal Programma Landelijk Gebied

Provinciaal Programma Landelijk Gebied

Onze collega Hanneke was betrokken bij het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en heeft vanuit Marb Consultancy de rol als senior adviseur landbouw bij de Provincie Overijssel ingevuld.

Onderdeel van het PPLG is het “Perspectief voor de landbouw” van de provincie Overijssel over hoe de landbouw er in de toekomst moet uitzien. Hanneke is één van de auteurs hiervan. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Stikstof en broeikasgassen verminderen
  • Water- en bodemkwaliteit verbeteren
  • Leefbaarheid en biodiversiteit verbeteren
  • Natuurherstel

Hanneke was specifiek verantwoordelijk voor de “lerende omgeving”. Dit houdt in dat ze zich bezig heeft gehouden met de transitie naar duurzame landbouw om zo bovengenoemde doelen te halen.

De Provincie Overijssel is ingedeeld in zes gebieden. In elk gebied vindt er een samenwerking plaats tussen de gebiedspartners als waterschappen, gemeenten, natuurbeheerders, landbouw- en andere belangenorganisaties. Zij werken samen aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. We gaan ervan uit dat we voor juli 2023 een integraal PPLG aan kunnen bieden aan de minister met een aanpak per gebied.

Meer informatie over het PPLG vind je op de website van de Provincie Overijssel www.overijssel.nl/onderwerpen/omgeving/provinciaal-programma-landelijk-gebied. Uiteraard staat onze collega Hanneke je ook graag te woord over dit programma!

Onze rol in dit project

Adviseur landbouw
Auteur

Welke collega’s zijn betrokken?

07 11 2022   De Fotoloods   Marb   2web

We denken graag met u mee

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek

CONTACT OPNEMEN

Bijna 20 jaar ervaring
Team met verschillende specialisaties
Aanpak op maat
Vrijblijvende eerste kennismaking

MARB CONSULTANCY
voor de leefomgeving van morgen
LogoWebsite Tekengebied 1 kopie
Contact

Marb Consultancy
Worsinkweg 2a
7475 TW Markelo
info@marb.nl