Mosterdzaad

Kritische Prestatie Indicatoren Kringloop- landbouw (KPI's-K)

Er zijn steeds meer agrariërs die zoeken naar mogelijkheden voor verduurzaming op hun bedrijf. Een klein aantal ondernemers slaagt erin om de extra inspanning voor verduurzaming te verwaarden in producten. Verreweg de grootste groep ondernemers produceert voor een anonieme (internationale) markt, waar extra inspanningen voor verduurzaming en werken aan maatschappelijke doelen op korte termijn niet of nauwelijks doorberekend kunnen worden in de productprijs. Dit kan wel mogelijk worden gemaakt met behulp van KPI's. 

Juliëtte heeft een plan van aanpak geschreven om samen met de Provincie en de agrarische natuurcollectieven te kijken naar de toepassing van KPI's gericht op kringlooplandbouw. Dit wordt vormgegeven in een driejarige pilot, van 2024 t/m 2026.

De pilot heeft drie doelen:
- Circa 50 melkveehouders financieel te belonen voor het zetten van duurzame stappen; 
- een goed werkende en uitvoerbare KPI-beloningssystematiek in Overijssel realiseren;  
- door een snelle start in de praktijk creëren we een lerende omgeving met veel mogelijkheden om kennis te delen en uit te wisselen.

Wil je meer weten over de toepassing van KPI's? Neem contact met ons op!

Onze rol in dit project

Verkenning toepassing KPI's
Plan van aanpak en projectplan 

Welke collega’s zijn betrokken?

07 11 2022   De Fotoloods   Marb   9web

We denken graag met u mee

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek

CONTACT OPNEMEN

Bijna 20 jaar ervaring
Team met verschillende specialisaties
Aanpak op maat
Vrijblijvende eerste kennismaking

MARB CONSULTANCY
voor de leefomgeving van morgen
LogoWebsite Tekengebied 1 kopie
Contact

Marb Consultancy
Worsinkweg 2a
7475 TW Markelo
info@marb.nl