20 februari 2023

Afgerond! – Pachtbeleid Usseler Es Enschede

Het afgelopen jaar heeft Martin meegewerkt aan het vormgeven van een hernieuwd pachtbeleid voor het gebied ‘de Bolling van de Usseler Es’ voor de Gemeente Enschede. De gemeente wenste een pachtbeleid dat meer ruimte biedt aan groen, natuur en natuurinclusieve landbouw. Deel van het vormgeven van het pachtbeleid was een participatieronde onder geïnteresseerden om een beleid op te stellen passend bij de wensen van de uiteindelijke pachters. Eind 2022 is de laatste hand gelegd aan het beleid van de Enschedese gronden is de eerste uitgifte van de percelen met nieuwe beleid geweest).

De opdracht voor het gebied is voortgekomen uit de nieuwe visie die is opgesteld voor het Enschedese buitengebied. Onderdeel van deze visie is het nieuwe inrichtingsplan voor het gebied ‘de Bolling van de Usseler Es’, gelegen ten westen van Enschede. De gemeente Enschede heeft een groot deel van dit gebied in eigendom en beoogt hier meer natuur, groen en duurzame landbouw te stimuleren. Door het land te verpachten aan boerenbedrijven die op een duurzame manier hun bedrijf willen voeren, hoopt de gemeente dit doel te bereiken.

In mei 2022 is de gemeente met bewoners in gesprek gegaan over hoe men dit kon bereiken. Doormiddel van het organiseren van een bijeenkomst en het afnemen van een digitale vragenlijst hebben de inwoners hun mening kunnen geven over verschillende aspecten. Onderwerpen die zijn behandeld zijn de wens voor behoud van de cultuurhistorie, de natuur, het verbeteren van de bodemkwaliteit en biodiversiteit, aanvullende gebruikersmogelijkheden en hoe de verbinding met de stad verbeterd zou kunnen worden zodat meer mensen kunnen genieten van de Usseler Es.

De resultaten van de gesprekken zijn verwerkt in het nieuwe pachtbeleid en de criteria voor uitgifte van percelen. Het nieuwe pachtbeleid geldt voor de hele gemeente Enschede. In het najaar van 2021 zijn gronden op de Usseler Es en elders in Enschede uitgegeven. In dit traject zijn alle geïnteresseerden voor de gronden in de gelegenheid gesteld om te reageren op de uitgifte. De partijen die voldoen aan de voorwaarden van de gemeente, hebben de kans gekregen om meerjarig grond te pachten.

Meer informatie over dit project vind je op de website van de gemeente Enschede www.enschede.nl/landbouwpercelen-pachten ook kan je kijken op https://www.enschede.nl/usseler-es-west-nieuwe-inrichting. Heb je vragen over dit project, dan kun je hiervoor uiteraard ook bij ons terecht!

Door Valerie Schwieters

Delen

We denken graag met u mee

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek

CONTACT OPNEMEN

Bijna 20 jaar ervaring
Team met verschillende specialisaties
Aanpak op maat
Vrijblijvende eerste kennismaking

MARB CONSULTANCY
voor de leefomgeving van morgen
LogoWebsite Tekengebied 1 kopie
Contact

Marb Consultancy
Worsinkweg 2a
7475 TW Markelo
info@marb.nl