Ontwerp zonder titel (9)
30 juni 2023

Van EGO naar ECO?

Ontwikkeldoelen en brede welvaart

De 17 SDG’s, Sustainable Development Goals, zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Deze zijn afgesproken binnen de VN en betreffen een mondiaal kompas voor uitdagingen zoals armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Ze zijn niet bij iedereen bekend en het is ook best veel om te onthouden. Maar de illustraties zijn herkenbaar. Zo herkenbaar dat we ze ook hebben gebruikt bij onze opdracht om de nieuwe Lokale Ontwikkel Strategie te schrijven voor de LEADER subsidie 2023-2027 voor Noordoost Twente. Maar dan vertaald naar het Twents!

De doelen zijn complex en bestaan ook nog weer uit 169 targets, om ze tastbaarder te maken. Als voorbeeld lichten we doel 11 toe: Duurzame steden en gemeenschappen. Of in het Twents: ‘Duurzame steed’n, dorp’n en naoberschop’. Een doel dat veel Twentenaren erg belangrijk vinden! Een belangrijk aspect in het nastreven van dit doel is het aanbod van (betaalbare) woningen, deze bepalen namelijk waar mensen gaan wonen. Voor starters en doorstromers is het belangrijk dat er beweging is op de woningmarkt, maar ook het verschaffen een gezonde en veilige leefomgeving buitenshuis is erg belangrijk voor een duurzame leefomgeving.

Onder dit doel hangen 10 targets. Bijvoorbeeld dat we tegen 2030 toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt. Dit moet gedaan worden door het openbaar vervoer uit te breiden, met aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen. Een tweede voorbeeld van zo’n target is het verhogen van inspanningen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen. Een laatste voorbeeld van zo’n target is het reduceren van de nadelige milieu-impact van steden per capita door aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer.

Dit zijn behoorlijk tastbare targets waar gemeenten en andere overheden en organisaties praktisch mee aan de slag kunnen (en ook zijn)! Het past goed bij de landelijke uitdagingen die spelen, zoals biodiversiteit, stikstof, klimaat, landbouw, natuur, bodem en water, de woningopgave en hernieuwbare energie. Deze genoemde uitdagingen vind je ook terug in het Plan Landelijk Gebied per provincie.

Zonder titel (600 x 200 px)

Brede welvaart
Op steeds meer plekken komt de realisatie dat ook de sociale kwaliteit van groot belang is. Zo is er na de coronaperiode meer dan ooit het besef gekomen dat niet alleen het economische hersteld moet worden, maar ook het sociale. Het economische samengenomen met het sociale noemen we de brede welvaart. Met brede welvaart wordt de kwaliteit van leven en van de omgeving waarin mensen leven bedoeld. Denk aan welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. Er wordt een onderscheid gemaakt in brede welvaart van het ‘hier en nu’ en de brede welvaart van ‘later’. De toekomst is belangrijk, bij ‘later’ staan we stil bij de sociale, economische, menselijke en natuurlijke hulpbronnen die volgende generaties nodig hebben om eenzelfde niveau van brede welvaart te kunnen bereiken als de huidige generatie.

Zonder titel (600 x 200 px) (1)

Brede welvaart van het ‘hier en nu’ en het ‘later’ zijn voortgekomen uit de 17 mondiale doelen. Ze zijn allesomvattend en allemaal misschien wel even belangrijk. Bij Marb dragen we in de gebiedsontwikkeling een steentje bij aan deze brede welvaart en die doelen. Binnen de LEADER-projecten en als initiatievencoach ligt de focus op sociale kwaliteit, wat aansluit op de goals 11 en 17. Binnen ‘Twente Bloeit!’ en het agrarisch collectief wordt ingezet op de verbetering van de biodiversiteit, wat in lijn ligt met de goals 13 en 15. Het project voor de landschapsvisie Drents-Friese grensstreek zet in op een toekomstgerichte gebiedsinrichting in Drenthe waarbij rekening wordt gehouden met zoveel mogelijk belangen, wat bijvoorbeeld aansluit op goal 5. Eigenlijk kunnen we in elk van onze projecten wel refereren naar één van deze doelen en dat alles met oog voor de leefomgeving van morgen!

Wil jij weten welke impact jij kunt maken? Kijk dan eens naar jouw verborgen impact en doe de test: https://www.mijnverborgenimpact.nl/  of via wwf: https://voetafdruktest.wwf.nl/. Kijk ook eens op deze website https://www.sdgnederland.nl/ voor meer info over de 17 mondiale doelen.

Ontwerp zonder titel (8)

We denken graag met u mee

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek

CONTACT OPNEMEN

Bijna 20 jaar ervaring
Team met verschillende specialisaties
Aanpak op maat
Vrijblijvende eerste kennismaking

MARB CONSULTANCY
voor de leefomgeving van morgen
LogoWebsite Tekengebied 1 kopie
Contact

Marb Consultancy
Worsinkweg 2a
7475 TW Markelo
info@marb.nl